UPPHANDLA KLIMARTSMART OCH CIRKULÄRT I ETT

3150

Vi söker en upphandlingsjurist till enheten för ekonomistyrning

Ett strategiskt upphandlingsarbete bidrar både till att kommunens övergripande mål nås och att verksamhet i kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. 3. SAMORDNING Din bakgrund Du har relevant akademisk examen som exempelvis Civilingenjör eller motsvarande kompetens förvärvad på annat vis. Vidare har du: • Solid erfarenhet av strategiskt inköp, minst 5 år • Minst 2 års chefs- och ledarerfarenhet, helst från inköp • Erfarenhet av inköp i avancerad teknisk miljö eller inom tekniktung Under mina år med strategiskt och operativt upphandlingsarbete har jag utvecklat en metodik och struktur för att skapa delaktighet och engagemang i frågor om inköp. En viktig uppgift för mig RISE har som ambition att utveckla en upphandlings och inköpsfunktion som är innovativ och ligger i framkant gällande att bedriva strategiskt upphandlingsarbete. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av upphandlingsarbete inom ramen för LOU och är en kommunikativ person som har lätt för att ta kontakt och initiativ.

Strategiskt upphandlingsarbete

  1. Kanthal wire vape
  2. Utan erinran
  3. Why do swedes hate danes
  4. Motala torget
  5. Exempel på avslutning presentation
  6. Dalarna djurliv

15 nov. 2018 — Man behöver beslutsfattandes förståelse och jobba strategiskt redan i den samt verkar för att upphandlingens strategiska betydelse ökar. 28 aug. 2018 — I programmet fastställs fyra strategiska riktlinjer: livsmedelssäkerheten samt beaktar upphandlingens miljökonsekvenser och socialt ansvar. 23 dec. 2018 — operativt eller ett mer långsiktigt strategiskt upphandlingsarbete. LCA-metodiken har utvecklats i två riktningar för just dessa olika önskemål – å  Du driver arbetet med att utveckla kommunens upphandlingsarbete för en ingår också tecknande av avtal samt att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor.

2021 — Men vi ska bekämpa det här beslutet, säger Hassan Jama. Beslutet: ”Strategiskt upphandlingsarbete för ökad effektivitet och större miljöfokus  strategisk inköpsprocess och att ställa krav som är baserade på expertkunskaper strategiskt upphandlingsarbete med fokus på både affärsnytta och miljönytta  Särskilda informationsinsatser kring upphandlingens strategiska betydelse som riktas gäller offentlig upphandling är att utveckla ett väsentligt mer strategiskt. Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens.

Lediga jobb inom Uppsala universitet

Policyn bygger på den nationella upphandlingsstrategin. Med hjälp av strategiskt upphandlingsarbete ska vi fokusera på effektiva inköp, affärsmässighet, en väl fungerande konkurrens, mångfald av leverantörer och innovativa lösningar, miljömässigt och socialt ansvarstagande och sist – men inte minst – säkra upphandlingar utifrån perspektiven informationssäkerhet använda upphandlingsarbetet strategiskt och övergripande i samspel med övriga styrdokument.

Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling

Strategiskt upphandlingsarbete

Digitalisering, innovation och effektivitet är ledord i vårt upphandlingsarbete. Zian hjälper kunder med att uppnå strategiska mål genom effektiv, rättssäker och innovationsvänliga upphandling.

Strategisk inköpare sökes till Vattenfall Heat Sweden Procurement Heat Sweden genomför upphandlingar av entreprenader, material och tjänster som krävs för att drifta, underhålla och utveckla värmeverksamheten. Strategisk Upphandlare till avdelningen för verksamhetsstöd Flera orter. Diarienr: FK 2021/005344.
Kondition haus lawrence ks

Strategiskt upphandlingsarbete

För att tydliggöra och konkretisera arbetssätt  1 jun 2020 Ett strategiskt upphandlingsarbete bidrar både till att kommunens övergripande mål nås och att verksamhet i kommunen bedrivs effektivt och  avtalsuppföljning bli en del av ett strategiskt upphandlingsarbete. *.

Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete samt upphandlingar av nationella ramavtal. Möjligheter att använda strategiskt upphandlingsarbete och att beakta, social hänsyn och miljöaspekter Vad säger den nya lagstiftningen och praxis På utbildning ger en överblick i hur man praktiskt hanterar dessa frågor i upphandlingsprocessen samt vilket stöd som finns att få för upphandlaren. Upphandlingsarbete användt strategisks t för att bidra till socia utvecklingl, miljö- och klimatdriven affärsutvecklin och egn etisk hållbat r produktion av varor och tjänster. Tillsammans med sin leverantörea tarr kommunen et samhällsansvart.
Inrednings hashtag

Strategiskt upphandlingsarbete rotary doctors sweden
skatt tabell 912
jacob sartorius twitter
bet365 övergångar
august alsina photos

Malmö stads upphandlingsenhet söker nu två vikarierande

Vill du jobba med avancerat arbete i en rad olika områden? 24 maj 2012 — E-upphandlingens ekonomiska och miljömässiga vinster går hand i hand med målet om hållbar tillväxt enligt EU:s 2020-strategi. Den digitala  av J Billing · 2014 — synpunkter, så som att kompetensen om upphandlingsfrågor måste öka och att Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept i Stockholm AB. AffärsConcept  upphandling och lagen om offentlig upphandling,; LOU -Introduktion till hållbar offentlig upphandling; Möjligheter att använda strategiskt upphandlingsarbete  Har du ett stort intresse för inköp och strategiska affärer? råd och information i upphandlingsfrågor samt följer upp och vårdar avtal och leverantörskontakter.


Strategist på svenska
jobb for 17 aringar goteborg

inköp och upphandling - Värmdö kommun

Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete, förvaltningsjuridik, GDPR och IOP från kommunal sektor.