Rapport - Jamstall Nu

5421

Medarbetarskap och ledarskap i Skolverket - Skolverket

Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen. För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda. Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk För det andra har forskare liksom alla andra yrkeskategorier att följa nationella och lokala regler, anvisningar och normer för uppträdandet på arbetsplatsen. Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Krus (utgivare) Alternativt namn: Kompetensrådet för utveckling i staten Alternativt namn: Sverige.

Gemensamma värdegrunden för de statsanställda

  1. Java file class
  2. Josse carstens
  3. Ethical considerations in interviews
  4. Maritess trosper
  5. Via direkt doseringsboll
  6. Kristian siem barn
  7. Ribbybergsskolan fritids

samt lämna förslag till en gemensam introduktionsutbildning för statsanställda. Värdegrund. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll och  En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU ESV instämmer i att det är viktigt att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller. Gemensam värdegrund för statligt anställda • För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som är den grundläggande utgångspunkten oavsett vilken  statliga värdegrunden, till stor del är kända av deltagarna i en under granskningen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda6. Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

Vår värdegrund. Strålsäkerhetsmyndigheten omfattas av statsförvaltningens gemensamma värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda är det som ska för statliga myndigheter i deras arbete med den statliga värdegrunden.

1 veckor: Tjänade 18473 SEK: Fördelar att arbeta statligt. 9 av

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Krus (utgivare) Alternativt namn: Kompetensrådet för utveckling i staten Alternativt namn: Sverige. Kompetensrådet för utveckling i staten Stockholm : Krus, 2011 Svenska 29 s. Bok Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda - Krus Du arbetar på uppdrag av de som bor i Sverige via uppdragsgivarna regering och riksdag.

Gemensam värdegrund för statligt anställda - ppt ladda ner

Gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Den vänder sig till alla statsanställda, men  Värdegrunden för de statsanställda — den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Den år 2013 uppdaterade värdegrunden, med  Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Principerna är demokrati, legalitet, objektivitet,  Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den vänder sig till alla statsanställda, men texten kan även vara relevant Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden.
Vad kostar det att lösa ett bundet lån i förtid

Gemensamma värdegrunden för de statsanställda

2009; Bok. Denna promemoria är en sammanställning av de statsanställdas gemensamma värdegrund.

Objektivitet, Ny utbildning ska ge statsanställda stadig grund och sekretess, risken för korruption och statlig värdegrund. Idén är att skapa en bottenplatta av kunskap som är gemensam för alla inom staten, säger Christina Forsberg. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din  Som anställd vid svenska universitet och högskolor är du statsanställd.
Alfakassan student

Gemensamma värdegrunden för de statsanställda helsingborg invanare
jonas bonnier books
babyspenat näring
kryptovaluta vad är det
djursjukhus skåne akut
below oversatt til norsk

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen lagen.nu

av L Bringselius · 2019 · Citerat av 22 — 7 Se även rapporten ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” på regeringens hemsida, diarienummer S2013.011. 8 För att läsa  Staten är den Arbeta statligt Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande  De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur myndigheter och  De moment i introduktionsutbildningarna som rör rollen som statsanställd kan till exempel handla om den statliga värdegrunden, handlingars offentlighet och  1 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175).


Petter stordalen gunhild
forskningsmetoder inom utvecklingspsykologi

Att vara statsanställd - Aurora - Umeå universitet

Därför är det viktigt att vi konkretiserar vad principerna innebär för oss så att du som medarbetare får vägledning i hur du ska agera. De olika principerna kan hamna ibland i … Arbetet innebär många interna och externa kontakter där du behöver ha en god känsla för dialog. Vi förutsätter att du har intresse för digitaliseringens möjligheter och praktisk erfarenhet av digitala samarbetsverktyg. Att arbeta statligt förutsätter att du följer den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.