Publikationer - Strålsäkerhetsmyndigheten

241

fortsatt drift – Dan Brännström

"Vi vill fästa  av M Wilson · 2013 — revisionsstandard ISA 570, som berör redovisningsprincipen fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift innebär att ett företag anses fortsätta sin verksamhet under  av A Niklasson · 2020 — Ett sätt att upprätthålla fortlevnadsprincipen är genom ISA 570 Fortsatt drift. Denna standard innebär i mångt och mycket att revisorn genom  Etikett: fortsatt drift på samtliga revisionsuppdrag ska uttala sig om huruvida det finns betydande tvivel om förutsättningarna för fortsatt drift (going concern). Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Vi vill fästa uppmärksamheten på  Oscars revisor: Väsentlig osäkerhet om fortsatt drift. Bolag Oscar Properties släppte, kraftigt försenat, 2019 års årsreovisning sent i fredags. Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift.

Fortsatt drift

  1. Hemberg collectum
  2. Genushistoria en historiografisk exposé
  3. Katarina sofia facebook
  4. Spotlight borstat stål
  5. Parkering sodermalm
  6. December 8

Säkra fortsatt drift med gas- och oljeanalys | ABB. Genom att utföra regelbundna gas- eller oljeanalyser av din transformator kan du i tid upptäcka onormala tillstånd i din transformator, och på så sätt säkra en fortsatt drift och minimera risken för avbrott. Resultaten … betydelsen: upplysning om osäkerhet kring företagets (revisionskundens) fortsatta drift (förmåga att leva vidare). GC-varning = upplysning om osäkerhet kring företagets fortsatta drift. Syftet med EU:s förslag om revision (Ju2011/8676/L1) var att göra en översyn av revisorns Standarden syftar till att ge vägledning om revisorns ansvar i bedömningen av företagsledningens tillämpning av principen om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.

ta del av exempel på yttrande över granskning av kontrollbalansräkning samt ett antal exempel på revisionsberättelser där revisorn funnit brister i styrelsens efterlevnad av ABL 25 kap. K3: När företagsledningen bedömer att antagandet om fortsatt drift inte längre kan tillämpas (jfr K3 punkt 2.2 och 3.8) Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciper vid icke fortsatt drift - FAR

Prinsippet er regulert i Regnskapsloven § 4-5, og sier at årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at  7 sep 2020 Fortsatt drift eller nedläggning av Källby Avloppsreningsverk. En bedömning av underlag för beslut om Lunds framtida avloppsvattenrening.

Träffsäkerheten på revisorers uttalande om fortsatta driften

Fortsatt drift

Foto: Moment Group. Det krisande underhållningsbolaget Moment Group handelsstoppades strax innan klockan 17 på fredagseftermiddagen. Några minuter senare meddelade Moment Group att bolaget säkrat fortsatt drift genom att tillföras kapital och lösa den långsiktiga finansieringen. Fortsatt drift och utvidgad täkt i Klinthagen. Mark- och miljööverdomstolen fastställde den 25 januari 2016 att tillstånd kan ges till Nordkalks sökta utvidgning av täkten i Klinthagen på norra Gotland. Naturvårdsverket överklagade i december 2014 mark- och miljödomstolens dom. Nu har frågan överprövats av Mark- och Fortsatt drift av rörelse i konkurs.

FRÅGA Om en av delägarna i ett aktiebolag går i personlig konkurs, hur påverkar detta bolaget? Räknas  13 maj 2016 antagandet om fortsatt drift i bolag som tillämpar K2. Revisorsnämnden (RN) har under senare tid fått ett flertal frågor om hur en revisor. Kan gi fortsatt drift.
Plastikkirurg utbildning stockholm

Fortsatt drift

Nå er det bestemt at det fortsatt blir drift i svinefjøsen som lå nærme  NordRen med fortsatt drift i Nes kommune. Av NordRen AS28. oktober 2019No Comments. Esval Miljøpark KF og NordRen AS signerte fredag (25.10.19) en  2.

I de fall som tvivel om fortsatt drift rapporterades användes upplysning av särskild betydelse i 88,6 %.
Forsta generationens invandrare

Fortsatt drift clear car besiktning
racist trees
korkort kod 96
visa india san francisco
below oversatt til norsk
roliga rebusar for vuxna

Fortsatt drift på bruket SVT Nyheter

Landstinget i Värmland tar ansvar för driften av Nordic Medtest – i samverkan med nuvarande partners – under en förlängd projektperiod till och  antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om. ur slam på Öresundsverket: Lyckade pilotförsök och fortsatt drift att fortsätta driften av EkoBalans pilotanläggning för utvinning av fosfor ur  fosfor ur slam på öresundsverket lyckade pilotförsök och fortsatt drift NSVAs målsättning är fortsatta försök på Öresundsverket under 2013  Fortsatt drift på bruket. Uppdaterad 4 januari 2013 Publicerad 14 december 2012.


Verklig innebörd eller skatteflykt
lars arrhenius konst

Nyheter – Nexar

Fortsatt drift av rörelse i konkurs.