AR > Årssammanställning > 2019 > Ekonomi

6010

Årsredovisning 2015 - Drive-in Boatwash

Summa Vinst/förlust vid försäljning av inventarier. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Betald ränta.

Betald skatt kassaflödesanalys

  1. Andreas kero luleå
  2. Jonas granfeldt
  3. Hogsta tillatna hastighet med tillkopplat efterfordon
  4. Oljepriser
  5. Controller skins custom
  6. Hur mycket mönsterdjup på sommardäck
  7. Kemi 2 bok pdf
  8. Föreläsare linköping
  9. Expressen arkiv artiklar

Investeringsverksamheten Betald skatt –2 466 –2 978. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital . 15 831. 18 791 . Förändringar i rörelsekapital . Förändring av lager –2 276 –2 119.

Den löpande verksamheten 25 Resultat efter finansiella poster –4 –81. Övriga ej kassapåverkande poster 196. 23.

4. Analys med kassaflöden - Srf Redovisning

1 315. 1 588. 4 523. 4 711 Erhållen/erlagd ränta-148-135-983-877 Betald skatt Resultat före skatt.

Kassaflöde - about.clasohlson.com

Betald skatt kassaflödesanalys

15 821. Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar. 948. 1 163. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera. 6 127 –222.

149. Förändring i rörelsefordringar 1) –42. 95. Förändring i rörelseskulder 1) –983. 119. Kassaflöde från den löpande verksamheten.
Hur påverkar åldrandet våra minnesfunktioner

Betald skatt kassaflödesanalys

Egentligen är det bara Skatt.

Remissversion – komplettering till förslaget K2 Årsredovisning 8(10) Företagets balansräkning per den 31 december Not 12 Skatt på årets resultat Not 13 Byggnader inkl.
Nalle puh youtube

Betald skatt kassaflödesanalys kd partiledare
varför används härskartekniker som uteslutningsmetoden
kroppens fysiologi og anatomi
psykiatrisk akut
forvarvade hjarnskador

Kassaflödesanalys - Recipharm

7 184. 7 256.


Johan dahlberg
goteborgs stadsbibliotek ljudbocker

AAK Årsredovisning 2020

Kassaflöde från förändringar i  Balansräkning koncern. Kassaflödesanalys koncern Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.